Archiwum 2004-2016 » Archiwum 2009 » Wystawy czasowe » Arkadiusz Karapuda. Malarstwo/Painting

Arkadiusz Karapuda. Malarstwo/Painting

4.07 -15.08, ul. Lubelska 55

 


Prezentacja twórczości młodego artysty z Warszawy jest pochodną współpracy chełmskiej placówki muzealnej z Fundacją dr Marka Marii Pieńkowskiego.

 


Arkadiusz Karapuda w roku ubiegłym został laureatem 7. Międzynarodowych Warsztatów Artystycznych w Pieńkowie – Pieńków 2008. Jego pokaz w salach muzeum jest – zgodnie już z tradycją pieńkowskich warsztatów – nagrodą dla utalentowanego młodego zwycięzcy tej ważnej międzynarodowej konfrontacji artystycznej. Wystawa towarzyszyła 8. Międzynarodowym Warsztatom Artystycznym – Pieńków 2009, które odbyły się w terminie 27.06. – 10. 07.2009.
Z twórczością A. Karapudy mieszkańcy Chełma mieli już sposobność zapoznać się w roku ubiegłym w ramach wystawy: „Małe enklawy: Arkadiusz Karapuda, Igor Przybylski, Łukasz Rudnicki”, która w lutym 2008 roku zaprezentowana została w Galerii 72 Muzeum Chełmskiego.

 


Arkadiusz Karapuda urodził się w 1981 roku w Żyrardowie. W latach 2002-2007 studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w Pracowni Malarstwa prof. Marka Sapetto. W 2007 roku uzyskał dyplom z wyróżnieniem rektorskim, od 2008 roku jest asystentem w macierzystej pracowni prof. M. Sapetto. Uprawia malarstwo, które odbieramy jako osadzone na poły w świecie realnym a na poły magicznym. Interesuje go człowiek i jego otoczenie. Sięga do doświadczeń mistrzów Quattrocenta, analizuje dzieła niemieckich romantyków, inspirują go dokonania artystów włoskiego nurtu Novecento, Valori Pastici z lat 20. I 30. XX wieku. Odnosząc się do sztuki epok minionych wzbogaca swe malarstwo o współczesny kontekst. Jego twórczość charakteryzuje dobry, solidny warsztat malarza posługującego się tradycyjną techniką olejną na płótnie, którą często wzbogaca pastą woskową i temperą. Problem ukazania przestrzeni na dwuwymiarowej powierzchni płótna zdaje się dominować w obrazach młodego twórcy. Próby przedstawienia trzeciego wymiaru w płaskim oknie obrazu, przybierają często postać skomplikowanych, karkołomnych wręcz rozwiązań. Za każdym razem jest to fascynująca opowieść o świecie, jego kształtach, zawiłych przestrzeniach i świetle, które wydobywa i określa tę rzeczywistość za każdym razem inaczej, zmieniając na różne sposoby magię danego miejsca. Jeśli Karapuda podejmuje problemy egzystencjalne współczesnego człowieka, cytuje na płótnie własną sylwetkę, znakomicie rozpoznawalną, ukazaną w zróżnicowanych układach i intensywnych w kolorze tłach.

 


Na pokaz malarstwa Arkadiusza Karapudy składają się obrazy namalowane na przestrzeni lat 2008-2009. Wystawie towarzyszy katalog, który ukazał się dzięki wsparciu finansowemu Fundacji dr Marka Marii Pieńkowskiego.

 

 

FOTOALBUM WYSTAWY