Archiwum 2004-2016 » Archiwum 2009 » Wystawy czasowe » Chełm w latach II wojny światowej

Chełm w latach II wojny światowej. Ogłoszenia okupacyjne 1939 -1944 – wystawa z okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej,  ul. Lubelska 57, otwarcie 17 września o godz. 12.00 ekspzycja czynna do 11 października 2009


Ekspozycja ukazuje chełmskie ogłoszenia okupacyjne z okresu 9.10.1939 r. – 21. 07.1944 r. Są to wydane w Chełmie w formie plakatów obwieszczenia
i rozporządzenia lokalnych władz i instytucji niemieckich oraz działających oficjalnie za ich pozwoleniem, organizacji i instytucji polskich. (nie zachowały się plakaty z okupacji sowieckiej z okresu 25.09. – 7.10. 1939 r.) Skierowane były do całej społeczności miasta, odrębne do każdej z żyjących tu narodowości (Polaków, Żydów, Niemców, Ukraińców), różnych grup społecznych i zawodów. Wszystkie te ogłoszenia drukowane były w drukarni „Zwierciadło”. Wymienione eksponaty pochodzą ze zbiorów Działu Historii Muzeum Ziemi Chełmskiej
w Chełmie. Wystawę uzupełniają dokumenty i prasa z tego okresu, a także przedstawiające widok Chełma fotografie ze zbiorów naszego muzeum i osób prywatnych.
 

           


FOTOALBUM WYSTAWY