Chełmska bezpieka i jej ofiary
ul. Reformacka 27


Ekspozycja zorganizowana w piwnicach – celach budynku, w którym od połowy 1945 do 1956 roku mieścił się Powiatowy Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, gdzie więzieni byli żołnierze Armii Krajowej, Zrzeszenia Wolność i Niepodległość, Batalionów Chłopskich, Narodowych Sił Zbrojnych i innych organizacji niepodległościowego podziemia. Na wystawie prezentowane są dokumenty ukazujące początki rodzącej się władzy ludowej, pierwsze zarządzenia władz komunistycznych oraz fotografie osób prześladowanych, zamordowanych podczas przesłuchań i akcji UB.
Do zwiedzania zapraszamy po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym
– +48 82 565 26 93. 
 

            

 

FOTOALBUM WYSTAWY