Muzeum prowadzi bogatą działalność edukacyjną, oferta skierowana jest przede wszystkim do dzieci i młodzieży. Zajęcia prowadzone są w formie lekcji muzealnych, warsztatów i wykładów. Prowadzą je pracownicy merytoryczni naszego muzeum: historycy, historycy sztuki, archeolodzy, etnografowie, przyrodnicy a także twórcy ludowi i artyści chełmscy. Spotkania prowadzone są na salach ekspozycyjnych z wykorzystaniem zabytków, przeźroczy, filmów, prezentacji multimedialnych. Mogą być zakończone zajęciami plastycznymi lub wypełnianiem kart pracy nt. omawianego problemu.

Wszystkie lekcje prowadzone są po uprzednim uzgodnieniu tematu i terminu.
Koszt lekcji: 10 zł od uczestnika
Informacji udziela i zgłoszenia przyjmuje Dział Edukacji, ul Lubelska 57, tel. 82 565 30 35

Nie zapominamy o dorosłych. Z myślą o nich organizowana jest "Niedziela w muzeum". W każdą trzecią niedzielę miesiąca o godz. 14.00 odbywają się wykłady prowadzone przez pracowników naszego muzeum i zaproszonych gości. Tematy dostępne są na stronie www.muzeum.chelm.pl