Archiwum 2004-2016 » Archiwum 2011 » Wystawy czasowe »  Ludobójstwo dokonane na Polakach przez...

 Ludobójstwo dokonane na Polakach przez OUN-UPA na Kresach Południowo
-Wschodnich II RP 1939 – 1947

Wystawa czynna od 11 lipca do 24 lipca 2011 – muzeum ul. św. Mikołaja 4
Patronat wystawy w Chełmie – Prezydent Miasta Chełm Agata Fisz

Wystawa przedstawia ludobójstwo dokonane na ludności polskiej na Kresach Południowo-Wschodnich w latach 1939 -1947 przez Organizację Ukraińskich Nacjonalistów (OUN) i Ukraińską Powstańczą Armię (UPA). Zorganizowana została na podstawie materiałów zebranych przez Stowarzyszenie Upamiętniania Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów we Wrocławiu, które to zgromadziło 20 000 relacji świadków, tego niespotykanego w historii holokaustu na bezbronnej ludności cywilnej, głównie wiejskiej.
Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych określiło, 9 grudnia 1948 r. definicję ludobójstwa . Zgodnie z nią ludobójstwem jest czyn, dokonany w zamiarze zniszczenia w całości lub w części grup narodowych, etnicznych, rasowych lub religijnych. Prokuratorzy Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu i w Lublinie na podstawie prowadzonych śledztw potwierdzili w 2006 roku, że na Kresach Południowo-Wschodnich w latach 1939-1945 doszło do zbrodni ludobójstwa.
Celem wystawy jest ocalenie od zapomnienia prawdy o rozmiarach popełnionych zbrodni OUN-UPA i stosowanych metodach eksterminacji. Wystawa składa się z kilkunastu plansz wydrukowanych na tkaninie PCV. Na planszach zaprezentowane zostały zdjęcia osób zamordowanych w każdym powiecie, fotografie zniszczonych kościołów, pomników i tablic upamiętniających ofiary, tablice o udokumentowanej liczbie zamordowanych Polaków w poszczególnych miejscowościach, mapa powiatu obejmująca miejscowości w których ginęli ludzie.

 

Autorzy wystawy oraz towarzyszącego jej obszernego katalogu: Szczepan Siekierka, Henryk Komański, Czesław Filipowski.
Wystawę można oglądać w Chełmie dzięki współpracy Muzeum ze Stowarzyszeniem Kresy – Pamięć i Przyszłość z Chełma oraz Stowarzyszeniem Upamiętniania Ofiar Zbrodni Ukraińskich Nacjonalistów we Wrocławiu.
Wystawa dofinansowana przez Radę Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie oraz Urząd Miasta Chełm i Stowarzyszenie Kresy – Pamięć i Przyszłość w Chełmie.

 

FOTOALBUM WYSTAWY