Archiwum 2004-2016 » Archiwum 2009 » Wystawy czasowe » Nabytki Galerii 72 z lat 2007 – 2009

Nabytki Galerii 72 z lat 2007 – 2009
ul. Lubelska 55, otwarcie 9 września 2009 r.


Wystawa „Nabytki Galerii 72 z lat 2007-2009” jest trzecią prezentacją z tego cyklu. Zawartość tegorocznej edycji wystawy prezentuje się najszerzej zarówno pod względem liczby autorów, jak i ilości pozyskanych obiektów.
Najcenniejsze płótna, jakie trafiły do chełmskich zbiorów sztuki współczesnej w okresie ostatnich dwóch lat są autorstwa Kajetana Sosnowskiego (1913-1987), założyciela Galerii 72. Seria trzech pokaźnych płócien (190 x 190 cm) datowanych na rok 1977, dotarła do Chełma z Düsseldorfu jako dar Karla-Heiza Stockheima – kolekcjonera sztuki i przyjaciela artystów. Dar składa się z zespołu minimalistycznych w charakterze prac z cyklu „Katalipomena”, powstałych na kanwie przemyśleń i obaw autora o stan środowiska naturalnego. Nowym nabytkiem jest także „Obraz pusty” z 1964 roku, który  znajdował się przez wiele lat w rękach - zaprzyjaźnionego z Sosnowskim – Kazimierza Andrzeja Jaworskiego (1897-1973) – polonisty, poety, założyciela literackiego pisma „Kamena” (1933).
Rozwój kolekcji sztuki najnowszej chełmskiego muzeum ma charakter permanentny i dynamiczny. W dużej mierze rozrasta się ona dzięki – organizowanym corocznie – Międzynarodowym Plenerom Artystycznym. Tegoroczna edycja nabytków obejmuje 104 prace 35 autorów. Zdecydowana większość uczestników wystawy – w liczbie dwudziestu pięciu – wzięła udział
w plenerach w Janowcu nad Wisłą w latach 2007-2008. Tą drogą zbiór sztuki obcej poszerzył się o dzieła jedenastu artystów z Niemiec, Chorwacji, Wielkiej Brytanii, Ukrainy, Słowenii i Czech. Rysunki Holendra – Jana van der Pola – wpłynęły jako dar i dowód uznania dla kwalitetu chełmskich zbiorów. Czterech autorów o polskim rodowodzie mieszka na stałe za granicą: Janusz Kapusta
w Nowym Jorku, Wiesława Stachel i Marek Radke w Niemczech, Leszek Wyczółkowski w Kanadzie. Zebrane prace reprezentują różne generacje artystów.  Znacząca część twórców to profesorowie wyższych uczelni artystycznych, bądź młoda kadra akademicka. Najliczniejszą grupę eksponatów – 59 obiektów – stanowią prace na papierze: grafiki wykonane w technice sitodruku, akwaforty, akwatinty, monotypii, gwasze, rysunki ołówkiem i tuszem lawowanym. Zestaw 31 grafik (z lat 1991-2008) reprezentujących techniki metalowe, przekazany został przez Leszka Wyczółkowskiego.
Prace malarskie stanowią drugą – co do ilości – grupę dzieł tego pokazu.
W większości bezprzedmiotowe, operują językiem form z obszaru geometrii. Spora grupa malarskich wypowiedzi ograniczona została do małego formatu, co często stanowi znak rozpoznawczy dla dzieł ofiarowywanych do chełmskich zbiorów przez uczestników plenerowych spotkań. Ta różnorodność postaw, preferencji, użytych technik i materiałów, melanż generacji i pochodzenia autorów przedstawionych dzieł, wzajemnie się dopełnia, poszerza odbiór i bogactwo tego świata.                                                 
Wystawa oraz towarzyszące jej wydawnictwo, przygotowane zostały z okazji  25. Międzynarodowego Pleneru Artystycznego, odbywającego się od 6 do 12 września w Chełmie. Te wydarzenia artystyczne realizowane są dzięki wsparciu finansowemu, które Muzeum Ziemi Chełmskiej otrzymało ze strony Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w Warszawie oraz Urzędu Miasta Chełm.

 

FOTOALBUM WYSTAWY