Archiwum 2004-2016 » Archiwum 2009 » Spotkania » Niedziela w muzeum - Zwyczaje świąteczne...

Niedziela w muzeum
20.12.2009, ul. Lubelska 55, godz. 14.00Zwyczaje świąteczne w religiach pogranicza. Podczas spotkania omówione zostaną syntetycznie zwyczaje świąteczne w domach i świątyniach rzymskokatolickich, greckokatolickich i prawosławnych oraz  charakter świąt żydowskich.
Prelegent – Piotr Bałuka


Zapraszamy do bezpłatnego uczestnictwa w spotkaniu.