Archiwum 2004-2016 » Archiwum 2011 » Wystawy czasowe » Niepodlegli 1918-1920...

Niepodlegli 1918-1920 / Solidarni i Wolni 1981-1989
wystawa czynna od listopada do grudnia 2011 roku
ul. Lubelska 57

 

Wystawa „Niepodlegli 1918-1920/Solidarni i Wolni 1981-1989” to prezentacja wybranych wątków z dziejów Chełma i ziemi chełmskiej, dotyczących walki o odbudowę niepodległego państwa polskiego po I wojnie światowej, oraz działań opozycji demokratycznej w latach 1980 – 1989, związanych z walką z reżimem komunistycznym. Inspiracją do przygotowania ekspozycji jest 30. rocznica wprowadzenia stanu wojennego. Połączenie odległych o sześćdziesiąt lat wydarzeń to również próba ukazania trwałości wolnościowych i niepodległościowych dążeń i aspiracji społeczeństwa polskiego oraz jednocześnie mieszkaców ziemi chełmskiej. Ukazanie zaangażowania przedstawicieli lokalnej społeczności w walkę o suwerenną i wolną Polskę, to także próba przedstawienia mało znanych epizodów z bogatej tradycji historycznej regionu. Bohaterami wystawy z jednej strony są osoby uczestniczące w odbudowie struktur państwa polskiego w Chełmie po 1918 r., wśród których szczególną uwagę poświęcono Gustawowi Orlicz-Dreszerowi, Wiktorowi Ambroziewiczowi, Felicjanowi Lechnickiemu, Ludwikowi Kmicic-Skrzyńskiemu i Stanisławowi Grzmot-Skotnickiemu. Środowisko działaczy opozycji w końcowych latach istnienia Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej, reprezentują wybrani przedstawiciele NSZZ „Solidarność”, tacy jak: Bogusław Mikus, Barbara Szubert, Eugeniusz Wilkowski, Jan Antoni Paszkiewicz i Władysław Dmuch. Do przygotowania wystawy wykorzystano przede wszystkim materiały fotograficzne, plakaty, podziemne wydawnictwa i ulotki. Większość eksponatów pochodzi ze zbiorów Muzeum Ziemi Chełmskiej oraz prywatnych kolekcji działaczy opozycji. Wystawa będzie dostępna w salach budynku przy ul. Lubelskiej 57, od 10 listopada do 31 grudnia 2011 r. 

 FOTOALBUM WYSTAWY