Archiwum 2004-2016 » Archiwum 2009 » Osobliwości przyrodnicze Lubelszczyzny

 Osobliwości przyrodnicze Lubelszczyzny

 

           Wystawa stała "Osobliwości przyrodnicze Lubelszczyzny" prezentuje zasoby przyrodnicze Lubelszczyzny. Składa się ona z ekspozycji geologicznej, gdzie prezentuje się między innymi granitoid, amonity, belemnity, skamieniałe drzewa. Możemy także zobaczyć tam czaszki zwierząt plejstoceńskich, takich jak: nosorożec włochaty - (ang. Wolly Rhinoceros), niedźwiedź jaskiniowy - (ang. Cave Bear), piżmowół - (ang. Musk-Ox) i mamut - (ang. Mammoth).
 

 
            Przyrodę współczesną regionu reprezentują unikalne gatunki roślin i zwierząt. Pośród zwierząt możemy oglądać ptaki, takie jak: kraska Coracius garrulus - (ang. Roller), czapla purpurowa Ardea pupurea - (ang. Purple Heron), rybołów Pandion halietus (ang. Osprey), orlik krzykliwy Aquila pomarina - (ang. Lesser - Spotted Eagle), puchacz Bubo bubo - (ang. Eagle Owl) oraz ssaki: suseł perełkowany Citellus suslicus - (ang. Souslik), niedźwiedź brunatny Ursus arctos - (ang. Brown Bear).
 

 

 
           Rzadkie rośliny reprezentowane są przez: dziewięćsił popłocholistny Carlina onopordifolia - (ang. Carlina onopordifolia), len złocisty Linum flavum - (ang. Golden Flax), miłek wiosenny Adonis vernalis - (ang. Spring Adonis), aster gawędka Aster amellus - (ang. Italian Aster), oman wąskolistny Inula ensifolia - (ang. Sword - leaved Inula), kłoć wiechowata Cladium mariscus - (ang. Saw Sedge). Ponadto na uwagę zasługują zbiory owadów - (ang. insects) i poroży ssaków - (ang. alters).