Archiwum 2004-2016 » Archiwum 2015 » Projekty realizowane w 2015

 • Cerkiew Daniela Romanowicza

   

   

   

   

              Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie otrzymało dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zadanie zatytułowane „W kręgu cerkwi Daniela Romanowicza w Chełmie. Wyniki badań interdyscyplinarnych z 2013-2014 r. i konserwacja zabytków” w ramach programu: Dziedzictwo kulturowe priorytet Ochrona zabytków archeologicznych.