Archiwum 2004-2016 » Archiwum 2009 » Wystawy czasowe » Przez Monte Cassino do Polski

Przez Monte Cassino do Polski
7.05. - 30.05., ul. Lubelska 55

 


Ekspozycja ukazuje wysiłek zbrojny polskiego żołnierza, począwszy od powstania Polskich Sił Zbrojnych w ZSSR, następnie Armii Polskiej na Wschodzie i II Korpusu. Główny nacisk został położony na przedstawienie przebiegu bitwy.Na wystawie pokazano: uzbrojenie, wyposażenie, umundurowanie, sprzęt techniczny, dokumenty i odznaczenia. Ważnym elementem wystawy są fotografie przedstawiające dowódców i żołnierzy II Korpusu, przebieg walk i ostateczne zwycięstwo. Szczególne miejsce poświęcono żołnierzom wywodzącym się z ziemi chełmskiej. Obiekty prezentowane na wystawie pochodzą ze zbiorów: Muzeum Chełmskiego w Chełmie, Muzeum Narodowego w Poznaniu, Stowarzyszenia Kresy – Pamięć i Przyszłość w Chełmie, Zespołu Szkół Ekonomicznych i III Liceum Ogólnokształcącego im. gen. Władysława Andersa w Chełmie, Zespołu Szkół Technicznych im. gen. Zygmunta Bohusza – Szyszko w Chełmie oraz Zbigniewa Krzyżanowskiego.

 
FOTOALBUM WYSTAWY