Sztuka współczesna

 

 
Inicjatorem i pomysłodawcą Galerii 72 w Chełmie był Kajetan Sosnowski (1913 Wilno – 1987 Warszawa) – artysta należący do ścisłej czołówki polskiej awangardy powojennej. Sentyment Sosnowskiego do Chełma – miasta oddalonego o 250 km od Warszawy – spowodowany był latami spędzonego w nim dzieciństwa i wczesnej młodości (1920-1934). Nazwa galerii, zaproponowana przez samego jej kreatora, pochodzi od daty jej powstania. Dla swej odważnej inicjatywy promowania trudnej  awangardowej sztuki w prowincjonalnym środowisku, znalazł Sosnowski sprzymierzeńca w osobie Zenona Stachiry – ówczesnego kierownika Wydziału Kultury Powiatowej Rady Narodowej w Chełmie. Działalność galerii zainicjowana została we wrześniu 1972 roku wystawą malarstwa Jana Dobkowskiego. Od początku swego istnienia do chwili obecnej Galeria 72 – integralnie związana z Muzeum Ziemi Chełmskiej – mieści się w zespole architektonicznym popijarskiego klasztoru (1667-1726), przylegającego do wysokiej klasy późnobarokowego kościoła pw. Rozesłania św. Apostołów.  Wiosną 1973 r. choroba uniemożliwiła K. Sosnowskiemu dalsze angażowanie się w sprawy programowe Galerii 72. Od tego momentu aż do roku 2000 ster ten przejęła dr Bożena Kowalska – znana krytyk sztuki, zaprzyjaźniona z Sosnowskim przez wiele lat. Bożena Kowalska,  kierując Galerią 72 przez 28 lat, określiła jej profil i nadała rangę jednego z najważniejszych miejsc wystawienniczych w kraju. Pochodną, a jednocześnie największą wartością działalności Galerii 72, stały się zbiory sztuki współczesnej chełmskiego muzeum. Przeważa w tej kolekcji nurt abstrakcji geometrycznej, której język wydaje się artystom najbardziej uniwersalny do  wyrażania postaw i własnego  przesłania. Drugie skrzydło tego zbioru stanowi szeroko rozumiana tendencja metaforyczna w sztuce.  Od 2001 roku wystawy w Galerii 72 organizowane są przez Dział Sztuki Współczesnej muzeum, kierowany przez historyka sztuki – Jagodę Barczyńską.
 
    

W ciągu blisko 37 lat aktywności Galerii 72 udało się w niej zorganizować 176 wystaw indywidualnych, prezentujących twórczość 164 autorów (niektórych dwukrotnie), w tym 21 artystów z zagranicy. Obok wystaw przedstawiających dokonania jednego twórcy, zorganizowano 28 pokazów zbiorowych i problemowych. Miniony czas zaowocował łącznie 204 wystawami. Dziewięć wystaw przypomniało dorobek artystów nieżyjących. Czterdziestu jeden twórców wystawiających w ramach indywidualnych pokazów – odeszło już od nas na zawsze. O randze Galerii 72 i związanej z nią kolekcji najlepiej świadczą artyści i ich dzieła, które tutaj pozostały. Postacią szczególną i nam najbliższą pozostaje Kajetan Sosnowski – Założyciel Galerii 72. Filarem chełmskich zbiorów pozostają m.in.: Henryk Stażewski, Jan Ziemski, Jerzy Grabowski, Jerzy Kałucki, Ryszard Winiarski, Jan Berdyszak, Kazimierz Ostrowski, Stanisław  Fijałkowski, Jerzy Nowosielski, Roman Opałka, Tadeusz Brzozowski, Zbigniew Dłubak, Stefan Gierowski, Jonasz Stern, Jadwiga Maziarska, Marian Bogusz, Edward Krasiński, Jan Tarasin, Józef Szajna, Andrzej Dłużniewski, Koji Kamoji, Andrzej Szewczyk, Jerzy Bereś, Kazimierz Mikulski, Natalia Lach Lachowicz, Janusz Przybylski, Józef Robakowski, Wojciech Fangor, Wanda Gołkowska, Jan Chwałczyk, Aleksandra Jachtoma, Janusz Kapusta, Adam Marczyński, Stefan Krygier, Janusz  Orbitowski, Zdzisław Jurkiewicz, Maria Michałowska, Tadeusz Wiktor, Grzegorz Sztabiński, Jan Pamuła, Marek Sapetto, Adam Wsiołkowski, Hanna Zawa-Cywińska, Mieczysław Wiśniewski, Adam Myjak, Julian Raczko, Edward Dwurnik, Tomasz Zawadzki. Chełmski zbiór sztuki obcej tworzą autorzy tej miary co: Josef Albers, Getulio Alviani, Richard Anuszkiewicz, Max Bill, Gerhard Blum-Kwiatkowski, Hartmut Böhm, Carlos Cruz-Diez, Milan Dobeš, Jiři Valoch, Carlos Cruz-Diez, Gerhard von Gravenitz, Anthony Hill, Ad de Keijzer, Richard Paul Lohse, Heinz Mack, Almir Mavignier, Bruno Munari, François Morellet, Georg Karl Pfahler, Michael Seuphor, Klaus Staudt, Jeffrey Steele, Victor Vasarely.  Łącznie chełmska kolekcja sztuki współczesnej posiada blisko 2000 obiektów z zakresu malarstwa, rzeźby, grafiki, rysunku, fotografii i instalacji, w tym 397 przykładów sztuki obcej oraz 158 prac autorstwa Polaków zamieszkałych na stałe poza granicami kraju.
 
    
 
Kajetan Sosnowski (1913 Wilno – 1987 Warszawa), a leading avant-garde artist of the interwar period, created a concept and  initiated the Gallery 72 in Chełm. His sentiment to Chełm, a town 250 km away from Warsaw, was rooted in the fact that he spent his childhood and early youth there (1920-1934). The name of the gallery Sosnowski proposed originated from the year of its foundation. Sosnowski found a supporter of his brave initiative of promoting avant-garde art in the provincial environment in the person of Zenon Stachura, then a head of Culture Department of the Regional Council in Chełm. The gallery started operating in September 1972 with an exhibition of Jan Dobkowski’s painting. From the very beginning the Gallery 72 has been associated with Chełm Regional Museum. Its premises were located in the former monastery (1667-1726), adjoining the late baroque church. In spring 1973 Sosnowski’s indisposition disabled him to continue his further engagement in the gallery issues. Its management was taken over by Bożena Kowalska, a renowned art critic and close friend of Sosnowski. She defined the profile of the gallery and made it one of the most significant exhibition spaces in Poland. Kowalska kept managing it till 2000. A derivative, and at the same time the utmost value of the Gallery 72 is a  collection of contemporary art belonging to the Chełm museum. The collection is dominated by geometrical abstraction, the language which enables the artists to express their attitude and creative message. The other section of this collection is focused on a widely approached metaphorical trend. From 2001 the exhibitions in the Gallery 72 have been organized by Contemporary Art Department of the museum, headed by the art historian  Jagoda Barczyńska.
 
    

 For over 37 years of its activity there have been presented 203 exhibitions: 176 one-man shows (some of the artists were exhibited twice, including 21 artists from outside Poland) and 28 group shows. In nine of them there were exhibited works of deceased artists. Among artists had their one-man shows forty-one are dead now. The significance of the Gallery 72 and its collection is best proved by the status of the artists and their works. The nature of this publication allows mentioning only the most important artists, among which the figure of Kajetan Sosnowski, the gallery founder is closest to our hearts. The major Polish artists featured  in the Chełm collection are: Henryk Stażewski, Jan Ziemski, Jerzy Grabowski, Jerzy Kałucki, Ryszard Winiarski, Jan Berdyszak, Kazimierz Ostrowski, Stanisław  Fijałkowski, Jerzy Nowosielski, Roman Opałka, Tadeusz Brzozowski, Zbigniew Dłubak, Stefan Gierowski, Jonasz Stern, Jadwiga Maziarska, Marian Bogusz, Edward Krasiński, Jan Tarasin, Józef Szajna, Andrzej Dłużniewski, Koji Kamoji, Andrzej Szewczyk, Jerzy Bereś, Kazimierz Mikulski, Natalia Lach Lachowicz, Janusz Przybylski, Józef Robakowski, Wojciech Fangor, Wanda Gołkowska, Jan Chwałczyk, Aleksandra Jachtoma, Janusz Kapusta, Adam Marczyński, Stefan Krygier, Janusz Orbitowski, Zdzisław Jurkiewicz, Maria Michałowska, Tadeusz Wiktor, Grzegorz Sztabiński, Jan Pamuła, Marek Sapetto, Adam WsiołkowskiHanna Zawa-Cywińska, Mieczysław Wiśniewski, Adam Myjak, Julian Raczko, Edward Dwurnik, Tomasz Zawadzki. The foreign section of the Chełm collection includes the works of renowned artists, including Josef Albers, Getulio Alviani, Richard Anuszkiewicz, Max Bill, Gerhard Blum-Kwiatkowski, Hartmut Böhm, Carlos Cruz-Diez, Milan Dobeš, Gerhard von Gravenitz, Anthony Hill, Ad de Keijzer, Richard Paul Lohse, Heinz Mack, Almir Mavignier, Bruno Munari, François Morellet, Georg Karl Pfahler, Michael Seuphor, Klaus Staudt, Jeffrey Steele and Victor Vasarely.  The Chełm collection of contemporary art contains 2000 items, including paintings, graphics, sculptures, photographs and installations, among them 397 works of foreign artists and 158 works of Polish artists leaving abroad.
 


Wydawnictwa Galerii 72
 

Dzieje kolekcji sztuki nowoczesnej w muzeum chełmskim, Chełm 1981

Geometria és Metafora - Geometrie und Metaphore, Budapeszt 1983

Geometria i ekspresja, Ateny 1986

Geometria i wyraz, Chełm 1986

Geometria i ład, Chełm 1987

Geometria wobec natury, Chełm 1988

Geometria- Scjentyzm czy mistyka?, Chełm 1989

Geometria i przestrzeń, Chełm 1990

Geometria i światło, Chełm 1991

Kolekcja Jürgena Weichardta. Dar dla chełmskiej kolekcji, Chełm-Warszawa 1996

Piękno - Kategoria przebrzmiała?, Chełm 1997

Konstruktive Kunst In Polen aus dem Museum von Chełm, Freiburg 1998

Konstruktive Kunst In Polen aus dem Museum von Chełm, Innsbruck 1

Grafica Opera Prima, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Muzeum Chełmskie w Chełmie, Toruń 2000

Lucio Fontana, Muzeum Chełmskie w Chełmie, Chełm 2001

 

Edoardo Landi, Muzeum Chełmskie w Chełmie, Chełm 2002

Galeria 72. Kolekcja sztuki współczesnej. Nabytki 1972-2002, Muzeum Chełmskie w Chełmie, Chełm 2002

 

Janusz Orbitowski, Muzeum Chełmskie w Chełmie, Chełm 2002

Wsiołkowski. Malarstwo, Muzeum Chełmskie w Chełmie, Chełm 2003


Marek Sapetto, Muzeum Chełmskie w Chełmie, Chełm 2004


Galera 72. Kolekcja sztuki współczesnej. Nabytki 2003, Muzeum Chełmskie w Chełmie, Chełm  2004 

 

Danuta i Pavol Binder, Muzeum Chełmskie w Chełmie, Chełm 2004

 
Polska sztuka abstrakcyjna z kolekcjiMuzeum Chełmskiego w Chełmie, Koszyce 2004

Ci, którzy odeszli. Artyści Galerii 72, Muzeum Chełmskie w Chełmie, Chełm 2005

Krzysztof Kiwerski, Muzeum Chełmskie w Chełmie, Chełm 2005


Adam Szentpétery, Chełm 2006

Sztuka optyczna i kinetyczna. Ze zbiorów Muzeum Chełmskiego, Muzeum Chełmskie w Chełmie, Chełm 2006


Galeria 72. Kolekcja sztuki współczesnej. Nabytki 2004-2006, Muzeum Chełmskie w Chełmie, Chełm 2007

 


Kazimierz Głaz. Formy w przestrzeni kanadyjskiej. Dar dla chełmskiej kolekcji, Muzeum Chełmskie w Chełmie, Chełm 2008


Leszek Wyczółkowski. Leszek = geometria + natura, Muzeum Chełmskie w Chełmie, Chełm 2008

Małe enklawy. Arkadiusz Karapuda, Igor Przybylski, Łukasz Rudnicki, Muzeum Chełmskie w Chełmie, Chełm 2008

 

Systemy graficzne Hartmut Böhm. Druki z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, Muzeum Chełmskie w Chełmie, Chełm 2008

 


Ewa Pełka. „Trwałość i zmiana”. Obrazy z lat 1992-2009, Muzeum Chełmskie w Chełmie, Chełm 2009

 

Ewa Pełka. „Trwałość i zmiana”. Obrazy z lat 1992-2009, Muzeum Chełmskie w Chełmie, Chełm 2009


Zbyszek Kosowski. To nie to samo, Muzeum Chełmskie w Chełmie, Chełm 2009

Galeria 72. Kolekcja sztuki współczesnej. Nabytki 2007-2009, Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie, Chełm 2009

 


Jerzy Grochocki, Chełm 2010
 

Tomasz Barczyk, Thenk you Andy, Chełm 2011
 
 

Ewa Zawadzka, Neuronalne przestrzenie, Chełm 2011

 

Artyści kolekcji Galerii 72

 

Adler Karl-Heinz, ur. 1927, Niemcy
Albers Anni (1899-1994), Niemcy/USA
Albers Josef (1888-1976), Niemcy/USA
Albert Klaus-Joachim, ur. 1943, Niemcy
Alviani Getulio, ur. 1939, Włochy
Anuszkiewicz Richard, ur. 1930, USA
Artymowska Zofia (1923-2000)
Artymowski Roman (1919-1993)
Badur Frank, ur. 1944, Niemcy
Baj Stanisław, ur. 1953

Barczyk Tomasz, ur. 1975
Bak Imre, ur. 1939, Węgry
Ballocco Mario (1913-2008), Włochy
Bartnig Horst, ur. 1936, Niemcy
Beck Gerlinde (1930-2006), Niemcy
Berdowska Tamara, ur. 1962
Berdyszak Jan, ur. 1934
Berdyszak Marcin, ur. 1964
Bereś Jerzy, ur. 1930
Bereźnicki Kiejstut, ur. 1935
Bigoszewski Jacek (1945-1997)
Bill Max (1908-1994), Szwajcaria
Binder Danuta (1934-2009), Polska/Słowacja
Binder Pavol  (1935-2009), Słowacja
Blum-Kwiatkowski Gerard Jürgen, ur. 1930, Niemcy
Bogdanowicz Ignacy (1920-1989)
Bogusławski Piotr, ur. 1941
Bogusz Marian (1920-1980)
Borkowska Krystyna, ur. 1954
Borowski Włodzimierz (1930-2008)
Božic Ðanino, ur. 1961, Chorwacja
Böhm Hartmut, ur. 1938, Niemcy
Bréval José, ur. 1946, Francja
Brogowski Leszek, ur. 1955
Broniatowski Karol, ur. 1945
Bruch Hellmut, ur. 1936, Austria
Brunsz Artur, ur. 1929
Brzozowski Tadeusz (1918-1987)
Bubán Stanislav, ur. 1961, Słowacja
Budziszewski Jerzy (1950-2006)
Buisman Sjoerd, ur. 1948, Holandia
Bukowski Jacek, ur. 1948
Chatrny Dalibor, ur. 1925, Czechy
Chodżaj-Smolińska Elżbieta, ur. 1946
Chwałczyk Jan, ur. 1924
Cruz-Diez Carlos, ur. 1923, Wenezuela
Cybulski Andrzej (1926-1971)
Danil (Panagopoulos), ur. 1924, Francja
Davou Bia (1932-1996), Grecja
Dennhardt Klaus, ur. 1941, Niemcy
Dexel Walter (1890-1973), Niemcy
Dłubak Zbigniew (1921-2005)
Dłużniewski Andrzej, ur. 1939
Dobeš Milan, ur. 1929, Słowacja
Dobkowski  Jan, ur. 1942
Dolphin Frank, ur. 1944, Wielka Brytania
Domela César (1900-1992), Holandia
Dróżdż Stanisław (1939-2009)
Duda-Gracz Jerzy (1941-2004)
Dudkowiak Włodzimierz, ur. 1941
Dwurnik Edward, ur. 1943
Eck Ralph, ur. 1951, Niemcy
Enzweiler Herman - Josef, ur. 1934, Niemcy
Ernst Rita, ur. 1956, Szwajcaria
Esbjörnsson Torsten, ur. 1925,  Szwecja
Eysymont Halina, ur. 1932
Eysymont Janusz (1930-1991)
Faehling Norbert, ur. 1950, Niemcy
Fajó Janos, ur. 1937, Węgry
Fałat Antoni, ur. 1942
Fangor Wojciech, ur. 1922
Fedorowicz Jerzy, ur. 1928
Fijałkowski Stanisław, ur. 1922
Filipczuk Stanisław, ur. 1951
Friege Heinz, ur. 1923, Niemcy
Gajda Wiktor, ur. 1938
Gaul Winfred, ur. 1928, Niemcy
Gawdzik-Brzozowska Barbara, ur. 1927
Gaýor Tibor, ur. 1929, Węgry
Gieraga Andrzej, ur. 1934
Gierowski Stefan, ur. 1925
Gieryszewski Ryszard, ur. 1936
Glass Ingo, ur. 1941, Niemcy
Glöckner Hermann (1889-1987), Niemcy
Głaz Kazimierz, ur. 1931, Polska/Kanada
Gołkowska Wanda, ur. 1925
Gortchakova Eugenia, ur. 1950, Niemcy
Grabowski Jerzy (1933-2004)
Graevenitz Gerhard von (1934-1983), Niemcy
Grochocki Jerzy, ur. 1931, Polska/USA
Grüchot Heinz (1918-1994), Niemcy
Grygar Milan, ur. 1926, Czechy
Grynczel Dorota, ur. 1950
Gryt Alojzy, ur. 1937
Gustowska Izabella, ur. 1948
Haász István, ur. 1946, Węgry
Hajek Otto Herbert, ur. 1927, Niemcy
Hałas Józef, ur. 1927
Hampl Josef, ur. 1932, Czechy
Hardung Marcel, ur. 1958, Niemcy
Hasior Władysław (1928-1999)
Hawryłkiewicz Adam, ur. 1939, Polska/Szwecja
Hebler Herman (1911- 2007), Norwegia
Hencze Tomás, ur. 1938, Węgry
Hilgemann Ewerdt, ur. 1938, Holandia
Hill Anthony, ur. 1930, Wielka Brytania
Hughes Malcolm (1920-1997), Wielka Brytania
Husquinet  Jean Pierre, ur. 1957, Belgia
Jachtoma Aleksandra, ur. 1932
Janikowski Mieczysław Tadeusz (1912-1968)
Jarema Maria (1908-1958)
Jarodzki Konrad, ur. 1927
Jeal Douglas, ur. 1944, Wielka Brytania
Jękot Jerzy, ur. 1942
Jurkiewicz Zdzisław, ur. 1931
Kaczmar Jaroslav, ur. 1955, Ukraina
Kaczmarski Janusz, (1931 - 2009)
Kałucki Jerzy, ur. 1931
Kamieński Stanisław Zbigniew, ur. 1951
Komoji Koji, ur. 1935, Japonia/Polska
Kandinsky Wassily (1866-1944), Rosja/Francja
Kantor Tadeusz (1915-1990)
Kapusta Janusz, ur. 1951, Polska/USA
Karapuda Arkadiusz, ur. 1981
Karlewski Hanns, ur. 1937, Szwecja
Kasper Heinz, ur. 1942, Niemcy
Kawiak Tomasz, ur. 1943, Polska/Francja
Kenneth Snelson, ur. 1927, USA
Keijzer Ad de (1923-1998), Holandia
Keppler  Meta, ur. 1943, Niemcy
Kiwerski Krzysztof, ur. 1948
Kjaer Lise, ur. 1967, Dania
Knut Mieczysław, ur. 1953
Kobzdej Aleksander (1920-1972)
Konstantinov Aleksander, ur. 1953, Rosja
Konwerski Andrzej, ur. 1941
Korol Piotr, ur. 1975
Kosowski Zbyszek, ur. 1961
Kościelak Małgorzata, ur. 1962
Kovács Attila, ur. 1938, Węgry
Kracht Friedrich ( 1925-2007), Niemcy
Krasiński Edward (1925-2004)
Kraupe-Świderska Janina, ur. 1921
Krawczyk Jerzy (1921-1969)
Krygier Stefan (1923-1997)
Kubiček Jan, ur. 1927, Czechy
Kuhn Hans-Joachim (1905-1991), Niemcy
Kunen Alfons, ur. 1923, Niemcy
Kunka Lech (1920-1978)
Kutera Anna, ur. 1953
Kyncl Frantisek, ur. 1934, Czechy/Niemcy
Lach-Lachowicz Natalia, ur. 1937
Landi Edoardo, ur. 1937
Lappas George, ur. 1950, Grecja
Law John, ur. 1941, Wielka Brytania
Lenica Alfred (1899-1977)
Lenk Thomas, ur. 1933, Niemcy
Lewandowska Danuta (1927-1977)
Liberski Benon (1926-1983)
Lidén Anders, ur. 1941, Szwecja
Lipski Dariusz, ur. 1960
Lohmann Julia, ur. 1951, Niemcy
Lohse Richard Paul (1902-1988), Szwajcaria
Lowe Peter, ur. 1938, Wielka Brytania
Lussigny Guy de, ur. 1929, Francja

Lütkenhaus Erich, ur. 1924, Niemcy
Łapiński Tadeusz, ur. 1928, Polska/USA
Łuczaj Wiesław, ur. 1960
Ługowski Ryszard, ur. 1955
Łukomski Józef (1920-1996)
Maciejowski Jerzy, ur. 1965
Mack Heinz, ur. 1931, Niemcy
Makarewicz Maciej (1912-2009)
Makowski Tadeusz (1882-1932)
Malina Jerzy (1903-1989)
Mansouroff Pavel (1896-1983), Rosja/Francja
Mańczak Aleksandra, ur. 1948
Marczyński Adam (1908-1985)
Markowski Eugeniusz (1912-2007)
Markowski Wiesław (1938-1978)
Marzec Sławomir, ur. 1962
Massironi Manfredo, ur. 1937, Włochy
Matuszewski Andrzej, (1924-2008)
Mavignier Almir da Silva, ur. 1925, Brazylia/Niemcy
Maziarska Jadwiga (1913-2003)
Mazurkiewicz Alfons (1922-1975)
Mianowski Lucjan (1933-2009)
Michałowska Maria, ur. 1925
Michas Yannis, ur. 1937, Grecja
Mikołajczyk Antoni (1939-2000)
Mikulski Kazimierz (1918-1998)
Minoli Paolo (1942-2004), Włochy
Mintoy, ur. 1961, Włochy
Miszkin Teresa, ur. 1947
Mlącki Dariusz, ur. 1963
Morellet François, ur. 1926, Francja
Mosley Tom, ur. 1927, Wielka Brytania
Möller Charlie, ur. 1956, Niemcy
Müller Wilhelm, ur. 1928, Niemcy
Munari Bruno (1907-1998), Włochy
Murak Teresa, ur. 1949
Myjak Adam, ur. 1947
Mysłowski Tadeusz, ur. 1943, Polska/USA
Nádler István, ur. 1938, Węgry
Nowacki Andrzej (1938-1996)
Nowacki Andrzej, ur. 1953, Polska/Niemcy
Nowosielski Jerzy, ur. 1923
Oestreicher Helly, ur. 1936, Holandia
Opałka Roman, ur. 1931, Polska/Francja
Orbitowski Janusz, ur. 1940
Ostrowski Kazimierz (1917-1999)
Otremba Willi, ur. 1954, Niemcy
Otto Ulrich, ur. 1944, Niemcy
Padmore Peter, ur. 1946, Wielka Brytania
Pamuła Jan, ur. 1944
Pasquer Claude, ur. 1937, Francja
Pastra Nausica, ur. 1932, Grecja
Pełka Ewa, ur. 1952
Pfahler Georg-Karl (1926-2002), Niemcy
Picelj Ivan, ur. 1924, Jugosławia
Piersol Beverly, ur. 1944, Austria
Pinińska-Bereś Maria (1931-1999)
Pipp Tomaž, ur. 1961, Słowenia
Pol  Jan van der, ur. 1949, Holandia
Popet Yves, ur. 1946, Francja
Popiel Ludmiła (1929-1988)
Prodromidis Aris, ur. 1947, Grecja
Prodromidis Marianna, ur. 1947, Grecja
Przybylski Janusz (1937-1998)
Pustelnik Karol, ur. 1918
Raczko Julian, ur. 1936
Radice Mario (1898-1987), Włochy
Radke Marek, ur. 1952, Polska/Niemcy
Radoy Karin, ur. 1957, Niemcy
Rathke Dirk, ur. 1968, Niemcy
Ridell Torsten, ur. 1946, Francja
Robakowski Józef, ur. 1939
Rosenstein Erna (1913-2004)
Rosołowicz Jerzy (1928-1982)
Rostocka Maria, ur. 1981
Roy Reinhard, ur. 1948, Niemcy
Rózga Leszek, ur. 1924
Rudnicki Łukasz, ur. 1973
Rudolf Pavel, ur. 1943, Czechy
Rudowicz Teresa (1928-1994)
Rysiński Andrzej, ur. 1958
Santucci Romina, Włochy
Sapetto Marek, ur. 1939
Sayler Diet, ur. 1939, Niemcy
Schoonhoven Jan (1914-1994), Holandia
Schrader Hans Dieter, ur. 1945, Niemcy
Schreiber Arne, ur. 1974, Niemcy
Seuphor Michael (1901-1999), Francja
Skarżyński Jerzy (1924-2004)
Skóra Adam, ur. 1965
Smoliński Eugeniusz, ur. 1942
Sosnowski Kajetan (1913-1987)
Spencer Jean (1942-1998), Wielka Brytania
Splitt Rainer, ur. 1963, Niemcy
Stachel Wiesława, ur. 1958, Polska/Niemcy
Staechelin Peter (1931-2004), Niemcy
Starczewski Antoni (1924-2000)
Staudt Klaus, ur. 1932, Niemcy
Stawiński Bolesław (1908-1983)
Stażewski Henryk (1894-1988)
Steele Jeffrey, ur. 1931, Wielka Brytania
Stein Joël, ur. 1926, Francja
Steinbrenner Hans, ur. 1928, Niemcy
Stern Jonasz (1904-1988)
Styka Adam, ur. 1940
Szajdzińska-Krawczyk Barbara, ur. 1925
Szajna Józef  (1922-2008)
Szamborski Wiesław, ur. 1941
Szańkowski Maciej, ur. 1938
Szewczyk Andrzej (1950-2001)
Szpakowski Marian (1926-1983)
Sztabiński Grzegorz, ur. 1946
Szubińska Barbara, ur. 1934
Szulc Marian (1922-1996)
Szysz Waldemar, ur. 1958
Szyszko Feliks, ur. 1940
Ślusarczyk Urszula, ur. 1968
Świtka Jan, ur. 1939
Talmon-Grüchot Hilla , Niemcy
Tarabuła Janusz, ur. 1931
Tarasin Jan (1926-2009)
Tchórzewski Jerzy (1928-1999)
Teisseyre Stanisław (1905-1988)
Teuscher Kurt, ur. 1921, Niemcy
Treliński Jerzy, ur. 1940
Tryzno Andrzej, ur. 1945
Trzebiatowski Janusz, ur. 1936
Tumielewicz Czesław, ur. 1942
Turzeniecka Małgorzata, ur. 1974
Tymochowicz Piotr, ur. 1968
Uecker Günther, ur. 1930, Niemcy
Urbanowicz Danuta, ur. 1932
Urbásek Miloś (1932-1988), Słowacja
Urbásek Robert, ur. 1965, Słowacja
Valoch Jiři, ur. 1946, Czechy
Vanlandschoot Jacqueline, Belgia
Varisco Grazia, ur. 1937, Włochy
Vasarely Victor (1908-1997), Francja
Veronesi Luigi (1908-1998), Włochy
Vombek Rudolf, (1930-2008), Słowenia/Niemcy
Walter Hans-Albert , ur. 1925, Niemcy
Waniek Eugeniusz (1906-2009)
Warzecha Marian, ur. 1930
Wąsowicz Wacław (1891-1942)
Wdowicki Grzegorz (1924-2002)
Węgłowski Apoloniusz, ur. 1951
Wieczorek Stanisław, ur. 1943
Wierzbicki Wojciech, ur. 1953
Wiktor Tadeusz Gustaw, ur. 1946
Winiarski Ryszard (1936-2006)
Wiśniewski Bogdan Anastazy, ur. 1943
Wiśniewski Mieczysław, ur. 1929
Wolf-Rehfeldt  Ruth, ur. 1932, Niemcy
Wsiołkowski Adam, ur. 1949
Wyczółkowski Leszek, ur. 1950
Xagoraris Pantelis (1929-2000), Grecja
Zawa-Cywińska Hanna, ur. 1939
Zawadzka Ewa, ur. 1950
Zawadzka Iwona, ur. 1981
Zawadzki Tomasz, ur. 1956
Ziemski Jan (1920-1988)
Zouni Opy, ur. 1941, Grecja
Żelewska-Wsiołkowska Ewa, ur. 1948
Żuławski Marek (1908-1985), Polska/Wielka Brytania