Zbiory sztuki dawnej obejmują malarstwo, grafikę, rzeźbę, rzemiosło artystyczne o różnorodnej tematyce: - sztuka sakralna: ikony, obrazy olejne, rzeźby od XVII do XIX w.

 

 

        Pochodzą one  głównie ze świątyń ziemi chełmskiej (obrządku rzymskokatolickiego, greckokatolickiego i prawosławnego)., także rzeźby sakralne z kapliczek przydrożnych oraz paramenty liturgiczne. - polskie malarstwo i grafika XIX i pierwszej polowy XX w. 

        Portrety osób związanych z ziemią chełmską, m.in. Poletyłów, Zajdlerów, Cieszkowskich, Wacława Rzewuskiego, Scholastyki Świrskiej, Wojciecha Węglińskiego, kolekcję prac Zenona Waśniewskiego, Aleksandra Laszenki, Tadeusza Cieślewskiego (syna). - rzemiosło artystyczne: lampy, zegary, meble, wyroby ze srebra.