Archiwum 2004-2016 » Archiwum 2009 » Spotkania » Uroczystość odsłonięcia fragmentów pomnika 7 p.p. Leg.

Uroczystość odsłonięcia ocalałych fragmentów POMNIKA POLEGŁYCH BOHATERÓW 7 PUŁKU PIECHOTY LEGIONÓW
- 11 listopada 2009 r., dziedziniec muzeum przy ul. Lubelskiej 57 – wejście od ul. Podwalnej

 


POMNIK POLEGŁYCH BOHATERÓW 7 PUŁKU PIECHOTY LEGIONÓW, 3.09.1938 r.


Pomnik Poległych Bohaterów 7 Pułku Legionów odsłonięty został 24 września 1933 r. przez Prezydenta RP prof. Ignacego Mościckiego. Poświęcony pamięci  oficerów i żołnierzy tego pułku, poległych w walkach za wolność Ojczyzny. Usytuowany został na placu koszarowym, na wprost budynku dowództwa pułku w Chełmie.
Autorem projektu był Franciszek Masiak, student Akademii Sztuk Pięknych. Obelisk wykonany z szarego granitu mierzył około 6 metrów wysokości. Jego górną część zdobiły – lokowane centralnie - płaskorzeźby przedstawiające żołnierzy w marszu, żołnierzy walczących i umierających. Po obu stronach płaskorzeźb znajdowały się tablice z nazwiskami poległych. Poniżej, u podstawy  wykute zostały nazwy miejscowości ,w których walczył pułk. Pomnik zwieńczały stylizowane, wzbijające się w górę orły. Prace kamieniarskie prowadzono pod nadzorem Józefa Karbowiaka z Warszawy.


Ocalałe fragmenty zostały przekazane do Muzeum Okręgowego w Chełmie w październiku 1988 roku. Były one kilkakrotnie prezentowane na wystawach czasowych, m.in.:
- 1989 r. - „Wiktor Ambroziewicz – działacz i pedagog. Chełm u progu niepodległości”,
                z okazji 70-lecia Odzyskania Niepodległości;
- 1998 r. - „Chełmskie jednostki wojskowe”;
- 2008 r. - „Chełmski świt niepodległości”  z okazji 90. rocznicy Odzyskania 
                Niepodległości.

FOTOALBUM SPOTKANIA