Archiwum 2004-2016 » Archiwum 2011 » Wystawy czasowe » Znaki wiary. Sztuka sakralna...

 Znaki wiary. Sztuka sakralna ze zbiorów Muzeum Ziemi Chełmskiej
ul. Św. Mikołaja 4
Wystawa czynna do 31 sierpnia 2011 r.

 
 
 
Sztuka sakralna stanowi niewielką część zbiorów chełmskiego muzeum. Narodziny tej kolekcji wiążą się z utworzeniem w 1882 roku Muzeum Cerkiewno – Archeologicznego przy prawosławnym Bractwie św. Bogurodzicy, które prowadziło działalność do wybuchu I wojny światowej. To co pozostało z dawnej kolekcji sztuki sakralnej po II wojnie światowej ponownie trafiło do muzeum. 
Ikony zachowane w zbiorach muzealnych zachwycają pięknem, przemawiają wciąż żywym i zrozumiałym dla nas językiem, przekazują ponadczasowe prawdy o człowieku i jego Stwórcy. Są zakodowanymi śladami czasu i znakami wiary pokoleń zamieszkujących ziemię chełmską w przeszłości. Były i nadal są drogowskazami na naszej drodze życia, prowadzącymi myśli i nas samych ku Bogu. Przeżywając piękno ikony oraz oglądając odbicie cielesnych kształtów postaci Chrystusa, Matki Bożej i Świętych, ich cudów i ludzkich działań, dochodzimy do kontemplacji duchowej. Oddając im hołd czcimy, doświadczamy pełni wiary, docieramy myślą do tego, co przed ludzkim okiem pozostaje niewidzialne. Najciekawsze eksponaty na stronie internetowej www. muzeum.chelm.pl
Oprac.: Krystyna Mart