Archiwum 2004-2016 » Archiwum 2011 » Wystawy czasowe » Żydzi w Chełmie

Żydzi w Chełmie – ul. Lubelska 55
Wystawa czynna od 30.09.2010 do 31.01.2011 r.

 

Zrealizowano przy pomocy finansowej:
Województwa Lubelskiego
Urzędu Miasta Chełm
Banku Spółdzielczego w Chełmie
Przedsiębiororstwa Wielobranżowego
"Melix" Sp. z o. o. Chełm
          

 


Przygotowana przez Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza wystawa „Żydzi w Chełmie” prezentować będzie historię chełmskich Żydów, ich życie codzienne, aktywność społeczną i polityczną oraz kulturę. Pokazane zostaną archiwalia i fotografie. Znaczną część ekspozycji wzbogacą judaika przybliżające kulturę i zwyczaje obecne w życiu narodu żydowskiego. Żydzi zamieszkiwali Chełm od końca średniowiecza i zajmowali w dziejach miasta istotne miejsce, będąc jedną z głównych grup etnicznych obok Polaków i Rusinów. Przedstawiciele wszystkich nacji wspólnie pracowali w mieście, tworzyli podstawy życia ekonomicznego i działali we władzach samorządowych Chełma. Kres tej koegzystencji nastąpił w tragicznych latach II wojny światowej, która przyniosła zagładę ludności żydowskiej.


Wystawa powstała w oparciu o współpracę z: Archiwum Państwowym w Lublinie, Archiwum Państwowym w Lublinie Oddział w Chełmie, Chełmską Biblioteką Publiczną im. Marii Pauliny Orsetti w Chełmie, Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Lublinie Delegatura w Chełmie, Muzeum Lubelskim w Lublinie, Muzeum Pojezierza Łęczyńsko-Włodawskiego we Włodawie, Biblioteką Pedagogiczną w Chełmie, Szkołą Podstawową nr 4 w Chełmie oraz osobami prywatnymi.

Wystawie towarzyszy bogato ilustrowane wydawnictwo „Żydzi w Chełmie” – do nabycia w stoiskach muzealnych oraz sklepiku „Zielona witryna”.
 

 

FOTOALBUM WYSTAWY